Интернет-магазин nachodki.ru

Авторська програма спецкурсу „Культура здоров’я”

Мета  сприяння збереженню та зміцненню здоров’я школярів під час навчання в школі, розвиток їхньої культури здоров’я.

Результат  створено умови для формування особистості через активізацію пізнавальної діяльності, підвищення мотивації до зміцнення здоров’я, що сприяло покрашенню індивідуального здоров’я, становленню культури здоров’я. 

Детальніше: Авторська програма спецкурсу „Культура здоров’я”

Авторська програма факультативного курсу „Культура здоров’я”

Мета  комплексна допомога у вирішенні соціально-педагогічних проблем (розвитку, навчання, виховання, оздоровлення дітей), які існують у сучасній школі, а також покращення здоров’я школярів.

Результат реалізація програми забезпечила покращення складових індивідуального здоров’я учнів: фізичного, психічного, соціального, духовного, а також основних сфер особистості.

Детальніше: Авторська програма факультативного курсу „Культура здоров’я”

„Управління культурою здоров’я в школі”

Мета розвиток системи управління в освітньому закладі зі спрямуванням на збереження та зміцнення здоров’я школярів.

Результат забезпечено функціонування структурних підрозділів за розробленою схемою-алгоритмом, що сприяло формуванню культури здоров’я всіх суб’єктів педагогічного процесу.

Детальніше: „Управління культурою здоров’я в школі”

„Виховна система роботи школи з формування культури здоров’я в учнів”

Мета розкриття індивідуальних особливостей та творчого потенціалу школярів.

Результат створено умови для реалізації творчості школярів, збереження та зміцнення їхнього здоров’я. Розвиток у дітей: культури, гідності, патріотизму, самосвідомості, а також турботи про здоров’я.

Детальніше: „Виховна система роботи школи з формування культури здоров’я в учнів”

Комплексно-цільова програма “Формування культури здоров’я в початковій школі”

Мета покращення стану здоров’я учнів молодшого шкільного віку, а також організація співробітництва між суб’єктами педагогічного процесу.

Результат створено умови в системі навчання і виховання, які формують культуру здоров’я та ЗСЖ у школярів, забезпечено  співробітництво між учителями, учнями та батьками.

Детальніше: Комплексно-цільова програма “Формування культури здоров’я в початковій школі”

„Школа культури здоров’я – сучасний навчальний заклад”

Мета організація і супровід освітнього процесу спрямованого на формування культури здоров’я школярів.

Результат упроваджено інноваційні соціально-педагогічні технології, навчально-виховні програми оздоровлення дітей в освітніх закладах. Забезпечено психолого-педагогічна підтримка учнів, консультативна й методична допомога педагогічним працівникам, батькам 

Детальніше: „Школа культури здоров’я – сучасний навчальний заклад”

„Інформаційне забезпечення - шлях України до Європейського освітнього простору”

Мета - моніторингові дослідження загальної компетентності дітей та молоді, що сьогодні є одним із пріоритетних завдань українського суспільства на шляху до Європейського освітнього простору.
Результат - вперше розроблена сучасна система збору та аналізу інформації загальної компетентності дітей та молоді, які навчаються в загальноосвітніх закладах.

Детальніше: „Інформаційне забезпечення - шлях України до Європейського освітнього простору (моніторинг...

"Здорове життя - найвища цінність!"

Мета – допомога дітям і молоді в збереженні й зміцненні їхнього здоров’я, самовдосконаленні.

Результат реалізовано комплексну програму для дітей та молоді на основі впровадження сучасних методик/засобів формування світогляду особистості на засадах загально-людських цінностей: культури і здоров’я

Детальніше: "Здорове життя - найвища цінність!"

„Соціально-оздоровчий центр для батьків та дітей”

Мета - соціально-психолого-педагогічна допомога батькам і дітям, малозабезпеченим сім'ям, одиноким жінкам та іншим особам, які перебувають у кризовому стані з питань виховання соціально-здорових дітей.
Результат - реалізація комплексу методів з цільовим контингентом проекту забезпечило підвищення престижу відповідального батьківства та ролі родинно-виховного середовища в становленні культурно-здорової особистості.

Детальніше: „Соціально-оздоровчий центр для батьків та дітей”

„Відродження нації”

Мета дослідження демографічної ситуації в м. Харкові, соціальна допомога молодим сім’ям і одиноким жінкам.

Результат – досліджено демографічну ситуацію в м. Харкові. Реалізовано інформаційні заходи з питань становища жінок і догляду за дітьми, забезпечення гендерної рівності тощо. Здійснено допомогу молодим сім’ям і одиноким жінкам у вирішенні соціальних потреб з питань влаштування дітей до дитячих закладів.

Детальніше: „Відродження нації”

„Організація та проведення занять з надання фізично-оздоровчої допомоги”

Мета здійснення фізично-оздоровчої допомоги засобами лікувальної фізичної культури.

Результат – реалізовано заходи інформування соціально незахищених верств населення щодо можливості отримання спеціалізованої допомоги засобами лікувальної фізичної культури. Організовано проведення занять з лікувальної фізичної культури.

Детальніше: „Організація та проведення занять з надання фізично-оздоровчої допомоги”

„Становлення самосвідомості громади”

Мета дослідження соціальної та політичної ситуації в м. Харкові.

Результат визначені основні соціальні потреби населення. Здійснена соціальна допомога громаді у вирішенні питань захисту прав і свобод. Розроблено програми спрямовані на розвиток самосвідомості та політичної культури громади

Детальніше: „Становлення самосвідомості громади”

Міжнародний економічний форум у рамках Великого Слобожанського ярмарку

Мета сприяння ефективному залученню інвестицій в Харківську область, просуванню ідей та інновацій, а також встановлення прямих економічних зв'язків між підприємствами Харківської області та регіонами-партнерами.

Результат проведені презентації харківських підприємств, що формують експортний потенціал регіону та які зацікавлені у реалізації інноваційних, інвестиційних проектів, кластерних ініціатив, підписані угоди про співробітництво.

Детальніше: Міжнародний економічний форум у рамках Великого Слобожанського ярмарку

Організація експозиції області на Туристичному Форумі «Харків: партнерство в туризмі»

Мета створення умов для розвитку туристичної інфраструктури, яка відповідає статусу міста Харкова та міжнародним стандартам у рамках загальної підготовки міста Харкова до проведення матчів Чемпіонату ЄВРО–2012 з футболу.

Результат залучені громадські організації у галузі сільського туризму, вищі навчальні заклади, які готують кадри для сфери туризму, проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Туристична інфраструктура сучасного міста: основні елементи, принципи створення та функціонування. Досвід іноземних міст-партнерів», проведено виїзний тематичний майстер-клас на базі готельних підприємств м. Харкова

Детальніше: Організація експозиції області на Туристичному Форумі «Харків: партнерство в туризмі»

І міжвузівська науково-практична конференція „Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі”

Мета здійснення науково-практичного аналізу та систематизація психолого-педагогічних проблем, які сьогодні притаманні освітньому процесу.

Результат висвітлено методичні та організаційні питання з проблематики конференції, оприлюдненні рекомендації щодо їх упровадження в діяльності педагогічних працівників, викладачів, науковців. За матеріалами конференції надруковано програму та збірник наукових праць.

Детальніше: І міжвузівська науково-практична конференція „Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі”

Створення позитивного іміджу регіону шляхом стимулювання участі підприємств у міжнародних виставково-ярмаркових заходах

Мета - визначення ролі держави та органів місцевого самоврядування у створенні позитивного іміджу держави та її регіонів, вивчення стану виставково-ярмаркової діяльності Харківської області та економічної ефективності від участі в міжнародних виставках.

Результат проведено аналіз ефективності участі харківських підприємств у міжнародних виставках, визначені головні проблемні питання розвитку виставкової діяльності, підготовлені рекомендації щодо державної та регіональної політики у галузі виставково-ярмаркової діяльності.

Детальніше: Створення позитивного іміджу регіону шляхом стимулювання участі підприємств у міжнародних...

Науково-теоретична конференція для студентів і аспірантів „Психологічні засади розвитку особистості в освітньому процесі”

Мета – здійснення науково-теоретичного аналізу психолого-педагогічних проблем, які сьогодні притаманні освітньому процесу, розробка рекомендацій.
Результат – висвітлено методичні та організаційні питання з проблематики конференції, оприлюдненні доповіді студентів і аспірантів. За матеріалами конференції надруковано програму та збірник праць.

Детальніше: Науково-теоретична конференція для студентів і аспірантів „Психологічні засади розвитку...

Підготовка волонтерів до Чемпіонату Європи по футболу – 2012

Мета – розробка та реалізація програми навчального курсу для підготовки волонтерів до Чемпіонату Європи по футболу – 2012.
Результат – здійснено заходи культурно-просвітницької діяльності з реалізації програми навчального курсу для підготовки волонтерів у м. Харкові до Чемпіонату Європи по футболу.

Детальніше: Підготовка волонтерів до Чемпіонату Європи по футболу – 2012

Міжнародна науково-практична конференція „Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця”

Мета конференції – науково-практичний аналіз і систематизація теоретико-методологічних проблем, які сьогодні притаманні освітньому процесу, а також розробка організаційних і методичних рекомендацій щодо підготовки сучасного фахівця.
Результат – висвітлено теоретичні та методологічні питання з проблематики конференції, оприлюдненні рекомендації щодо упровадження в діяльності педагогічних працівників, викладачів, науковців. За матеріалами конференції надруковано програму та збірник наукових статей.

Детальніше: Міжнародна науково-практична конференція „Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного...

Міжнародна  науково-практична конференція  „Актуальні питання освіти і науки”

Мета конференції  науково-практичний аналіз і систематизація теоретико-методологічних проблем, які сьогодні притаманні освітньому процесу, а також розробка організаційних і методичних рекомендацій щодо їх упровадження в роботу педагогічних працівників, викладачів, науковців.

Результат висвітлено теоретичні та практичні питання в освітній та науковій галузі, пошуку нових підходів у вирішенні сучасних проблем в освіті. За матеріалами конференції надруковано програму та збірник наукових статей.

Детальніше: Міжнародна науково-практична конференція „Актуальні питання освіти і науки”