Шаблоны Joomla здесь

Комплексно-цільова програма „Освіта – шлях до культури та здоров’я”

Здійснення діяльності за такими напрямами:
- розробка та реалізація культурно-просвітницьких, навчально-методичних, інформаційних послуг серед науково-педагогічних і управлінських кадрів;
- організація науково-методичного супроводу дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності;
- сприяння розвитку міжнародного співробітництва в галузі культури, освіти і науки;
- сприяє загально-професійному розвитку та самоосвітньої діяльності науково-педагогічних працівників, а також керівників навчальних закладів тощо.

Детальніше: Комплексно-цільова програма "Освіта – шлях до культури та здоров’я”

Міжнародна  науково-практична конференція  „Актуальні питання освіти і науки”

Міжнародна  науково-практична конференція

Мета конференції  науково-практичний аналіз і систематизація теоретико-методологічних проблем, які сьогодні притаманні освітньому процесу, а також розробка організаційних і методичних рекомендацій щодо їх упровадження в роботу педагогічних працівників, викладачів, науковців.

Результат висвітлено теоретичні та практичні питання в освітній та науковій галузі, пошуку нових підходів у вирішенні сучасних проблем в освіті. За матеріалами конференції надруковано програму та збірник наукових статей.

Видання

 

Міжнародна науково-практична конференція „Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця”

Науково-практичний аналіз і систематизація теоретико-методологічних проблем

Мета конференції – науково-практичний аналіз і систематизація теоретико-методологічних проблем, які сьогодні притаманні освітньому процесу, а також розробка організаційних і методичних рекомендацій щодо підготовки сучасного фахівця.
Результат – висвітлено теоретичні та методологічні питання з проблематики конференції, оприлюдненні рекомендації щодо упровадження в діяльності педагогічних працівників, викладачів, науковців. За матеріалами конференції надруковано програму та збірник наукових статей.

Видання

 

"МІЖНАРОДНИЙ ЖУРНАЛ АННАЛИ НАУКИ (IJSA)"

Місія IJSA: міжнародна співпраця науковців, які проводять дослідження в галузі інтеграції наук про людину та її здоров’я. IJSA публікує дослідження, які вивчають Людину як експозицію і як результат. Як експозицію Журнал публікує статті, присвячені вивченню того, як соціум впливає на всі аспекти життя людини та її здоров'я. Як результат Журнал пропонує статті, які вивчають педагогічні, психологічні, медичні втручання, що можуть впливати на розвиток людини та її здоров’я. IJSA рецензується та публікує оригінальні дослідження у галузях соціальних наук, психології та наук про здоров’я.

Осівтній центр ХОГОКЗ

 

 

МІЖНАРОДНИЙ ЖУРНАЛ ОСВІТИ І НАУКИ (IJЕS)

 

 

Місія IJЕS: висвітлення результатів міжнародної співпраці України в науці та наукових досліджень в педагогічній, психологічній, економічній, медичній галузях, а також рецензування наукових розробок та їх упровадження в практику.

Видання

Підготовка волонтерів до Чемпіонату Європи по футболу – 2012

Розробка та реалізація програми навчального курсу для підготовки волонтерів до Чемпіонату Європи по футболу

Мета – розробка та реалізація програми навчального курсу для підготовки волонтерів до Чемпіонату Європи по футболу – 2012.
Результат – здійснено заходи культурно-просвітницької діяльності з реалізації програми навчального курсу для підготовки волонтерів у м. Харкові до Чемпіонату Європи по футболу.

Детальніше: Підготовка волонтерів до Чемпіонату Європи по футболу – 2012 Подготовка волонтеров к Чемпионату...

Науково-теоретична конференція для студентів і аспірантів „Психологічні засади розвитку особистості в освітньому процесі”

Науково-теоретична конференція для студентів і аспірантів

Мета – здійснення науково-теоретичного аналізу психолого-педагогічних проблем, які сьогодні притаманні освітньому процесу, розробка рекомендацій.
Результат – висвітлено методичні та організаційні питання з проблематики конференції, оприлюдненні доповіді студентів і аспірантів. За матеріалами конференції надруковано програму та збірник праць.

Детальніше: Науково-теоретична конференція для студентів і аспірантів "Психологічні засади розвитку...

Створення позитивного іміджу регіону шляхом стимулювання участі підприємств у міжнародних виставково-ярмаркових заходах

Визначення ролі держави та органів місцевого самоврядування у створенні позитивного іміджу держави та її регіонів

Мета - визначення ролі держави та органів місцевого самоврядування у створенні позитивного іміджу держави та її регіонів, вивчення стану виставково-ярмаркової діяльності Харківської області та економічної ефективності від участі в міжнародних виставках.

Результат проведено аналіз ефективності участі харківських підприємств у міжнародних виставках, визначені головні проблемні питання розвитку виставкової діяльності, підготовлені рекомендації щодо державної та регіональної політики у галузі виставково-ярмаркової діяльності.

Детальніше: Створення позитивного іміджу регіону шляхом стимулювання участі підприємств у міжнародних...

І міжвузівська науково-практична конференція „Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі”

І міжвузівська науково-практична конференція

Мета здійснення науково-практичного аналізу та систематизація психолого-педагогічних проблем, які сьогодні притаманні освітньому процесу.

Результат висвітлено методичні та організаційні питання з проблематики конференції, оприлюдненні рекомендації щодо їх упровадження в діяльності педагогічних працівників, викладачів, науковців. За матеріалами конференції надруковано програму та збірник наукових праць.

Детальніше: І міжвузівська науково-практична конференція "Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі”...

Організація експозиції області на Туристичному Форумі «Харків: партнерство в туризмі»

Організація експозиції області на Туристичному Форумі

Мета створення умов для розвитку туристичної інфраструктури, яка відповідає статусу міста Харкова та міжнародним стандартам у рамках загальної підготовки міста Харкова до проведення матчів Чемпіонату ЄВРО–2012 з футболу.

Результат залучені громадські організації у галузі сільського туризму, вищі навчальні заклади, які готують кадри для сфери туризму, проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Туристична інфраструктура сучасного міста: основні елементи, принципи створення та функціонування. Досвід іноземних міст-партнерів», проведено виїзний тематичний майстер-клас на базі готельних підприємств м. Харкова

Детальніше: Організація експозиції області на Туристичному Форумі «Харків: партнерство в туризмі» Организация...

Міжнародний економічний форум у рамках Великого Слобожанського ярмарку

Сприяння ефективному залученню інвестицій в Харківську область

Мета сприяння ефективному залученню інвестицій в Харківську область, просуванню ідей та інновацій, а також встановлення прямих економічних зв'язків між підприємствами Харківської області та регіонами-партнерами.

Результат проведені презентації харківських підприємств, що формують експортний потенціал регіону та які зацікавлені у реалізації інноваційних, інвестиційних проектів, кластерних ініціатив, підписані угоди про співробітництво.

Детальніше: Міжнародний економічний форум у рамках Великого Слобожанського ярмарку Международный экономический...

„Становлення самосвідомості громади”

Дослідження соціальної та політичної ситуації в м. Харкові

Мета дослідження соціальної та політичної ситуації в м. Харкові.

Результат визначені основні соціальні потреби населення. Здійснена соціальна допомога громаді у вирішенні питань захисту прав і свобод. Розроблено програми спрямовані на розвиток самосвідомості та політичної культури громади

Детальніше: "Становлення самосвідомості громади” "Становление самосознания общества" "The formation of...

„Організація та проведення занять з надання фізично-оздоровчої допомоги”

Здійснення фізично-оздоровчої допомоги засобами лікувальної фізичної культури

Мета здійснення фізично-оздоровчої допомоги засобами лікувальної фізичної культури.

Результат – реалізовано заходи інформування соціально незахищених верств населення щодо можливості отримання спеціалізованої допомоги засобами лікувальної фізичної культури. Організовано проведення занять з лікувальної фізичної культури.

Детальніше: "Організація та проведення занять з надання фізично-оздоровчої допомоги” "Организация и проведение...

„Відродження нації”

Дослідження демографічної ситуації в м. Харкові

Мета дослідження демографічної ситуації в м. Харкові, соціальна допомога молодим сім’ям і одиноким жінкам.

Результат – досліджено демографічну ситуацію в м. Харкові. Реалізовано інформаційні заходи з питань становища жінок і догляду за дітьми, забезпечення гендерної рівності тощо. Здійснено допомогу молодим сім’ям і одиноким жінкам у вирішенні соціальних потреб з питань влаштування дітей до дитячих закладів.

Детальніше: "Відродження нації” "Возрождение нации" "Revival of the nation"

„Соціально-оздоровчий центр для батьків та дітей”

соціально-психолого-педагогічна допомога батькам і дітям

Мета - соціально-психолого-педагогічна допомога батькам і дітям, малозабезпеченим сім'ям, одиноким жінкам та іншим особам, які перебувають у кризовому стані з питань виховання соціально-здорових дітей.
Результат - реалізація комплексу методів з цільовим контингентом проекту забезпечило підвищення престижу відповідального батьківства та ролі родинно-виховного середовища в становленні культурно-здорової особистості.

Детальніше: "Соціально-оздоровчий центр для батьків та дітей” "Социально-оздоровительный центр для родителей и...

"Здорове життя - найвища цінність!"

допомога дітям і молоді в збереженні й зміцненні їхнього здоров’я

Мета – допомога дітям і молоді в збереженні й зміцненні їхнього здоров’я, самовдосконаленні.

Результат реалізовано комплексну програму для дітей та молоді на основі впровадження сучасних методик/засобів формування світогляду особистості на засадах загально-людських цінностей: культури і здоров’я

Детальніше: "Здорове життя - найвища цінність!" "Здоровая жизнь - высшая ценность!" "Healthy life is the...

„Інформаційне забезпечення - шлях України до Європейського освітнього простору”

Інформаційне забезпечення

Мета - моніторингові дослідження загальної компетентності дітей та молоді, що сьогодні є одним із пріоритетних завдань українського суспільства на шляху до Європейського освітнього простору.
Результат - вперше розроблена сучасна система збору та аналізу інформації загальної компетентності дітей та молоді, які навчаються в загальноосвітніх закладах.

Детальніше: "Інформаційне забезпечення - шлях України до Європейського освітнього простору (моніторинг...

„Школа культури здоров’я – сучасний навчальний заклад”

організація і супровід освітнього процесу спрямованого на формування культури здоров’я школярів

Мета організація і супровід освітнього процесу спрямованого на формування культури здоров’я школярів.

Результат упроваджено інноваційні соціально-педагогічні технології, навчально-виховні програми оздоровлення дітей в освітніх закладах. Забезпечено психолого-педагогічна підтримка учнів, консультативна й методична допомога педагогічним працівникам, батькам 

Детальніше: "Школа культури здоров’я – сучасний навчальний заклад” "Школа культуры здоровья - современное...

Комплексно-цільова програма “Формування культури здоров’я в початковій школі”

Комплексно-цільова програма

Мета покращення стану здоров’я учнів молодшого шкільного віку, а також організація співробітництва між суб’єктами педагогічного процесу.

Результат створено умови в системі навчання і виховання, які формують культуру здоров’я та ЗСЖ у школярів, забезпечено  співробітництво між учителями, учнями та батьками.

Детальніше: Комплексно-цільова програма “Формування культури здоров’я в початковій школі” Комплексно-целевая...

„Виховна система роботи школи з формування культури здоров’я в учнів”

розкриття індивідуальних особливостей та творчого потенціалу школярів

Мета розкриття індивідуальних особливостей та творчого потенціалу школярів.

Результат створено умови для реалізації творчості школярів, збереження та зміцнення їхнього здоров’я. Розвиток у дітей: культури, гідності, патріотизму, самосвідомості, а також турботи про здоров’я.

Детальніше: "Виховна система роботи школи з формування культури здоров’я в учнів” "Воспитательная система...

„Управління культурою здоров’я в школі”

розвиток системи управління в освітньому закладі

Мета розвиток системи управління в освітньому закладі зі спрямуванням на збереження та зміцнення здоров’я школярів.

Результат забезпечено функціонування структурних підрозділів за розробленою схемою-алгоритмом, що сприяло формуванню культури здоров’я всіх суб’єктів педагогічного процесу.

Детальніше: „Управління культурою здоров’я в школі” "Управление культурой здоровья в школе" "Managing a Health...

Авторська програма факультативного курсу „Культура здоров’я”

Авторська програма факультативного курсу

Мета  комплексна допомога у вирішенні соціально-педагогічних проблем (розвитку, навчання, виховання, оздоровлення дітей), які існують у сучасній школі, а також покращення здоров’я школярів.

Результат реалізація програми забезпечила покращення складових індивідуального здоров’я учнів: фізичного, психічного, соціального, духовного, а також основних сфер особистості.

Детальніше: Авторська програма факультативного курсу "Культура здоров’я” Авторская программа факультативного...

Авторська програма спецкурсу „Культура здоров’я”

Cприяння збереженню та зміцненню здоров’я школярів під час навчання в школі

Мета  сприяння збереженню та зміцненню здоров’я школярів під час навчання в школі, розвиток їхньої культури здоров’я.

Результат  створено умови для формування особистості через активізацію пізнавальної діяльності, підвищення мотивації до зміцнення здоров’я, що сприяло покрашенню індивідуального здоров’я, становленню культури здоров’я. 

Детальніше: Авторська програма спецкурсу "Культура здоров’я” Авторская программа спецкурса "Культура здоровья"...