Міжнародна науково-практична конференція „Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця”

Науково-практичний аналіз і систематизація теоретико-методологічних проблем

Мета конференції – науково-практичний аналіз і систематизація теоретико-методологічних проблем, які сьогодні притаманні освітньому процесу, а також розробка організаційних і методичних рекомендацій щодо підготовки сучасного фахівця.
Результат – висвітлено теоретичні та методологічні питання з проблематики конференції, оприлюдненні рекомендації щодо упровадження в діяльності педагогічних працівників, викладачів, науковців. За матеріалами конференції надруковано програму та збірник наукових статей.

Видання