Діяльність на благо суспільства та покращання життя / Activity to benefit society and improve lives
Featured

Метою діяльності  Харківської обласної громадської організації  "Культура Здоров'я" є збереження і розвиток національної культури, здоров'я українського суспільства.
 

Завдання діяльності ХОГОКЗ полягають у:
- сприянні в створенні умов для розвитку та популяризації національних культурних здобутків українського суспільства;
- участі в організації та проведенні групової й індивідуальної роботи з населенням, спрямованої на формування культури здоров’я та залучення до здорового способу життя;Збереження і розвиток національної культури, здоров'я українського суспільства
- сприянні охорони фізичного, психічного, соціального, духовного здоров’я особистості, особливо дітей та молоді;
- наданні наукової, методичної, практичної та інших видів допомоги, юридичним та фізичним особам, відповідно до діючого законодавства та Статуту ХОГОКЗ;
- участі у проведенні науково-дослідних робіт та впровадженні інновацій;
- участі у розробці та впровадженні програм і проектів культурно-оздоровчих заходів для різних груп населення, закладів різної форми власності.

Copyright © 2005-2024 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”, its licensors, and contributors.
All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.
DOI: https://doi.org/10.26697/krpoch