Діяльність на благо суспільства та покращання життя / Activity to benefit society and improve lives
Костіна Валентина Вікторівна – член Правління ХОГОКЗ, Директор з наукової та інноваційної діяльності, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Костіна Валентина Вікторівна

Здобула освіту в: Харківському державному педагогічному інституті імені Г. С. Сковороди за спеціальністю: вчитель біології та хімії, закінчила аспірантуру в ХНПУ імені Г. С. Сковороди та захистила кандидатську дисертацію на тему: «Педагогічне проектування засобів управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів» за спеціальністю 13.00.09 — теорія навчання.

Понад двадцять п’ять років працює у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах на посадах: учителя біології і хімії, доцента кафедри соціальної педагогіки. Директор з наукової та інноваційної діяльності ХОГОКЗ, завідуючий лабораторією соціальних досліджень НДІ ХОГОКЗ. З 2018 року член редакційної колегії міжнародного наукового періодичного рецензованого журналу «International Journal of Education and Science» (IJES).

У 2019 році захистила докторську дисертацію з теорії та методики професійної освіти на тему: «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників до профілактики дезадаптації учнів». Розробила теоретико-методичні основи використання етнопедагогічних засобів у профілактиці дезадаптації та збереженні здоров’я дітей та молоді.

Автор чисельних наукових робіт, серед яких: монографії; науково-методичні посібники; статті у професійних журналах; статті в міжнародних наукових збірках А, В, С;  статті в закордонних збірниках наукових праць; статті та тези в збірниках матеріалів конференцій; навчально-методичні посібники та авторські програми для здобувачів середньої та вищої освіти.

Має досвід організації: наукових конференцій, предметних олімпіад, турнірів, круглих столів, а також соціально-виховної діяльності зі здобувачами освіти різних рівнів, спрямованої на формування культури здоров'я дітей та молоді в різних соціокультурних середовищах.

За науково-педагогічну діяльність нагороджена: грамотами, дипломами, має сертифікати.

Copyright © 2005-2024 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”, its licensors, and contributors.
All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.
DOI: https://doi.org/10.26697/krpoch