Діяльність на благо суспільства та покращання життя / Activity to benefit society and improve lives

ОПИС СИМВОЛІВ
Харківської обласної громадської організації "Культура Здоров'я

ЗареєстрованоМіністерством юстиції України26.12.2005 р.Свідоцтво № 571 ЗАТВЕРДЖЕНОПравліннямХарківської обласної громадськоїорганізації „Культура Здоров’я”03.05.2005 р.

 

Герб ХОГОКЗ (додаток 1). Головними елементами герба є: хрест, 4-кінціва зірка, коло, еліпс, відрізки, надпис. Композиція має такий вигляд: у центрі знаходиться 4-кінціва зірка (червоного кольору), в середині якої міститься хрест, кінці зірки поєднані дугами, які створюють коло (жовтого кольору), ці фігури перебувають в середині еліпсу (блакитного кольору), коло та еліпс поєднані між собою відрізками різної довжини, з верху композиції надпис (синього кольору) „КУЛЬТУРА”, з низу „ЗДОРОВ’Я”.

ОПИС СИМВОЛІВ

Зірка – означає чотири складові здоров’я (фізичне, психічне, соціальне, духовне), хрест у середині неї – вказує на їх діалектичну єдність; коло – символізує гармонійний розвиток цих складових; промені, що відходять від кола – символізують світло; еліпс – символізує внутрішній світ який знаходить відображення в зовнішньому світі у вигляді здобутків культури, як єгипетський ієрогліф означає вхід, заповіт. Верхній кінець зірки спрямований на літеру „У” в слові культура, протилежний на літеру „Р” в слові здоров’я, поєднання цих літер створює слово „УР”, що в перекладі з санскриту означає світло.

Прапор ХОГОКЗ. Стяг виготовлено із тканини білого кольору, у вигляді продовгуватого прямокутника, в центрі якого зображено герб ХОГОКЗ.

Відмітний знак ХОГОКЗ. Значок виготовлено із металу, він має округлу форму з верху надпис ХОГОКЗ (скорочена назва організації), у центрі геральдичне зображення гербу ХОГОКЗ.

DOI: https://doi.org/10.26697/symbolism

ХОГОКЗ

Copyright © 2005-2024 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”, its licensors, and contributors.
All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.
DOI: https://doi.org/10.26697/krpoch