Діяльність на благо суспільства та покращання життя / Activity to benefit society and improve lives
International Scientific and Practical Conference
"Current Issues of Education and Science
Міжнародна  науково-практична конференція

Мета конференції  науково-практичний аналіз і систематизація теоретико-методологічних проблем, які сьогодні притаманні освітньому процесу, а також розробка організаційних і методичних рекомендацій щодо їх упровадження в роботу педагогічних працівників, викладачів, науковців.

Результат – висвітлено теоретичні та практичні питання в освітній та науковій галузі, пошуку нових підходів у вирішенні сучасних проблем в освіті. За матеріалами конференції надруковано програму та збірник наукових статей.

Видання

International Scientific and Practical Conference
"Psychological and Pedagogical Problems of Modern Specialist Formation"
Науково-практичний аналіз і систематизація теоретико-методологічних проблем

Мета конференції – науково-практичний аналіз і систематизація теоретико-методологічних проблем, які сьогодні притаманні освітньому процесу, а також розробка організаційних і методичних рекомендацій щодо підготовки сучасного фахівця.
Результат – висвітлено теоретичні та методологічні питання з проблематики конференції, оприлюдненні рекомендації щодо упровадження в діяльності педагогічних працівників, викладачів, науковців. За матеріалами конференції надруковано програму та збірник наукових статей.

Видання

"International Journal of Science Annals (IJSA)"

Місія IJSA: міжнародна співпраця науковців, які проводять дослідження в галузі інтеграції наук про людину та її здоров’я. IJSA публікує дослідження, які вивчають Людину як експозицію і як результат. Як експозицію Журнал публікує статті, присвячені вивченню того, як соціум впливає на всі аспекти життя людини та її здоров'я. Як результат Журнал пропонує статті, які вивчають педагогічні, психологічні, медичні втручання, що можуть впливати на розвиток людини та її здоров’я. IJSA рецензується та публікує оригінальні дослідження у галузях соціальних наук, психології та наук про здоров’я.

Осівтній центр ХОГОКЗ

 

„International Journal of Education and Science (IJЕS)”

Місія IJЕS: висвітлення результатів наукових досліджень в освітній, економічній, правовій галузях, а також сприяння міжнародній співпраці вчених за напрямом розвитку цифрової економіки.

 

 

Видання

International Competition
“Mental Health in the Digital Society"

Мета конкурсу підтримка наукових досліджень аспірантів, які навчаються за напрямами «Соціальні та поведінкові науки», з тематики «Психічне здоров’я», а також популяризація здобутків молодих науковців на міжнародному рівні через публікації в міжнародному науковому періодичному рецензованому індексованому журналі “International Journal of Science Annals” (IJSA).

Результат переможці конкурсу отримають публікації в міжнародному науковому періодичному рецензованому індексованому журналі IJSA, а також сертифікати.

Видання

Copyright © 2005-2024 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”, its licensors, and contributors.
All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.
DOI: https://doi.org/10.26697/krpoch