Діяльність на благо суспільства та покращання життя / Activity to benefit society and improve lives

ПИПЕНКО Ірина Сергіївна – доктор філософії з економічних наук (PhD), доцент; Секретар Правління ХОГОКЗ, Заступник директора науково-дослідного інституту ХОГОКЗ; Директор освітнього центру ХОГОКЗ; Менеджер з фінансово-економічного забезпечення.

Здобула освіту в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті: магістр з менеджменту за спеціальністю «Менеджмент організацій»; аспірант кафедри менеджменту за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами».

Дев’ять років працювала у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті на посадах асистента та доцента кафедри менеджменту. Три роки працювала у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця на посаді доцента кафедри економічної теорії та економічної політики. З 2012 року заступник директора науково-дослідного інституту, директор освітнього центру ХОГОКЗ. З 2018 року член редакційної колегії міжнародних наукових періодичних рецензованих журналів „International Journal of Science Annals” (IJSA) та „International Journal of Education and Science” (IJES).

Захистила дисертацію «Управління маркетинговими можливостями автотранспортного підприємства». Розробила теоретичні та методичні основи формування і використання маркетингових можливостей підприємства.

Автор понад 100 наукових робіт, серед яких: дисертація; монографія; навчальний посібник з грифом МОН України; статті у професійних журналах; статті в міжнародних наукових збірках А, В, С; статті в збірниках конференцій, конгресів, симпозіумів; навчальні програми та методичні вказівки з дисциплін напряму підготовки «Менеджмент».

Має досвід виконання науково-дослідницьких робіт із державною реєстрацією та свідоцтво про авторське право. Результати досліджень впроваджені на підприємствах м. Харкова.

Має практику підготовки переможців у міжнародних і регіональних конкурсах студентських наукових робіт.

За науково-педагогічну діяльність нагороджена: грамотами та подяками, має численні сертифікати.

Copyright © 2005-2024 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”, its licensors, and contributors.
All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.
DOI: https://doi.org/10.26697/krpoch