Діяльність на благо суспільства та покращання життя / Activity to benefit society and improve lives
МЕЛЬНИК Юрій Борисович – доктор філософії з освітніх наук (PhD), доцент, психолог вищої кваліфікаційної категорії, „Практичний психолог – методист”, член APA; Голова Правління ХОГОКЗ, Директор науково-дослідного інституту ХОГОКЗ, Директор Видавництва ХОГОКЗ.

МЕЛЬНИК Юрій Борисович

 Здобув освіту в: Харківському державному інституті фізичної культури за спеціальністю інструктора фізичної культури; Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за спеціальностями: фізична культура, психологія, менеджмент організацій; Академії пожежної безпеки України як ад’юнкт; Харківській державній академій культури як аспірант кафедри соціальної педагогіки.

Двадцять років працював у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих закладах освіти на посадах вчителя фізичної культури, тренера-вихователя, практичного психолога, завідувача кафедри психології та здорового способу життя, доцента кафедри психології, професора кафедри психології та педагогіки. У 2005 році засновував Харківську обласну громадську організацію „Культура Здоров’я” (ХОГОКЗ), в якій обраний на посаду Голови Правління. З 2012 року член комітету з питань освіти, науки та культури громадської ради при Харківській обласній державній адміністрації; директор науково-дослідного інституту, соціально-психологічного центру та Видавництва ХОГОКЗ. У 2018 році заснував міжнародний науковий періодичний рецензований журнал „International Journal of Science Annals” (IJSA). Співзасновник „International Journal of Education and Science” (IJES). Головний редактор IJSA, IJES, а також член міжнародних редакційних колегій наукових періодичних журналів українських і закордонних видань у галузі освіти, психології, медицини. Член American Psychological Association (APA).

Дисертацію захистив за темою: „Соціально-педагогічні засади формування культури здоров’я в учнів початкової школи”. Розробив методологічні, теоретичні, технологічні, методичні основи проблеми формування культури здоров’я в дітей.

Автор понад 200 наукових праць, серед яких: дисертації; монографії; статті у професійних журналах; статті в міжнародних наукових збірках А, В, С; статті в збірниках конференцій, конгресів, симпозіумів; навчальні посібники, авторські програми для учнів і студентів закладів вищої освіти.

Має досвід організації: наукових конференцій, спортивних змагань і турнірів, тренінгів, круглих столів з дітьми й молоддю, що спрямовані на популяризацію здорового способу життя та формування культури здоров’я.

За науково-педагогічну діяльність нагороджений: почесною грамотою МОН України, грамотами Головного управління освіти і науки м. Харкова, численними дипломами та листами-подяками, має понад 20 сертифікатів.

Copyright © 2005-2024 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”, its licensors, and contributors.
All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.
DOI: https://doi.org/10.26697/krpoch