Діяльність на благо суспільства та покращання життя / Activity to benefit society and improve lives
Волонтерська діяльність
харківської обласної громадської організації „Культура Здоров'я”/
Volunteer activity
Kharkiv Regional Public Organisation “Culture of Health”

Мета  здійснення соціально-психологічної та матеріальної допомоги вимушеним переселенцям із України.

Результат – організовано діяльність Центру волонтерів, які надають соціально-психологічну та матеріальну допомогу внутрішньо переміщеним особам, які постраждали внаслідок російської агресії.

Дослідження соціального запиту на формування компетентностей у вищій освіті /
Project “Study of Social Demand for the Formation of Competences in Higher Education”

Мета – залучення національних та міжнародних представників наукових установ та університетів в межах реалізації VIII International Scientific and Practical Conference “Current Issues of Education and Science” (CIES-2020), реєстр Міністерства освіти і науки України (№. 22.1/10-280, Рег. № 508 від 05.02.2020), до дослідження соціального запиту та визначення основних орієнтирів розвитку студентських компетенцій у вищій освіті.

Результат – висвітлено методичні та організаційні питання проєкту в межах реалізації CIES-2020 https://doi.org/10.26697/CIES-20; підготовлено наукову статтю - The Impact of COVID Pandemic Consequences on Public Demand for Competence Formation in Humanitarian Education (Journal Indexed in Scopus, Web of Science) https://doi.org/10.21659/rupkatha.v13n4.26; результати дослідження оприлюдненні на International Open Conference on Recent Advances in Interdisciplinary Humanities, 2021, India.

Дослідження впливу COVID-19 на соціально-психологічний стан спортсменів /
Project “Study of Impact of COVID-19 on the Social and Psychological State of Athletes”

Мета – залучення національних представників наукових установ та університетів в межах реалізації VII International Scientific and Practical Conference “Psychological and Pedagogical Problems of Modern Specialist Formation” (PPPMSF-2021), registers of the Ministry of Education and Science of Ukraine (Рег. № 315 від 13.01.2021) and Ministry of Health of Ukraine (Рег. № 240 від 24.12.2020) до дослідження впливу COVID-19 на соціально-психологічний стан студентів університетів, які активно займаються спортом.

Результат  висвітлено методичні та організаційні питання проєкту в межах реалізації PPPMSF-2021 https://doi.org/10.26697/PPPMSF-21; підготовлено наукову статтю - Impact of COVID-19 on the Social and Psychological State of Athletes (Journal Indexed in Scopus, Web of Science, PubMed, Current Contents/Clinical Medicine, EMBASE) https://doi.org/10.23736/S0022-4707.21.12401-6; визначено рівні емоційного, соціального, психологічного благополуччя у студентів різнопрофільних університетів (медичного, педагогічного, економічного, військового), які активно займаються спортом.

Підготовка волонтерів до Чемпіонату Європи по футболу – 2012

Розробка та реалізація програми навчального курсу для підготовки волонтерів до Чемпіонату Європи по футболу

Мета – розробка та реалізація програми навчального курсу для підготовки волонтерів до Чемпіонату Європи по футболу – 2012.

Результат – здійснено заходи культурно-просвітницької діяльності з реалізації програми навчального курсу для підготовки волонтерів у м. Харкові до Чемпіонату Європи по футболу.

 

Науково-теоретична конференція для студентів і аспірантів „Психологічні засади розвитку особистості в освітньому процесі”

Науково-теоретична конференція для студентів і аспірантів

Мета – здійснення науково-теоретичного аналізу психолого-педагогічних проблем, які сьогодні притаманні освітньому процесу, розробка рекомендацій.

Результат – висвітлено методичні та організаційні питання з проблематики конференції, оприлюдненні доповіді студентів і аспірантів. За матеріалами конференції надруковано програму та збірник праць.

 

Створення позитивного іміджу регіону шляхом стимулювання участі підприємств у міжнародних виставково-ярмаркових заходах

Визначення ролі держави та органів місцевого самоврядування у створенні позитивного іміджу держави та її регіонів

Мета - визначення ролі держави та органів місцевого самоврядування у створенні позитивного іміджу держави та її регіонів, вивчення стану виставково-ярмаркової діяльності Харківської області та економічної ефективності від участі в міжнародних виставках.

Результат – проведено аналіз ефективності участі харківських підприємств у міжнародних виставках, визначені головні проблемні питання розвитку виставкової діяльності, підготовлені рекомендації щодо державної та регіональної політики у галузі виставково-ярмаркової діяльності.

 

І міжвузівська науково-практична конференція „Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі”

І міжвузівська науково-практична конференція

Мета – здійснення науково-практичного аналізу та систематизація психолого-педагогічних проблем, які сьогодні притаманні освітньому процесу.

Результат – висвітлено методичні та організаційні питання з проблематики конференції, оприлюдненні рекомендації щодо їх упровадження в діяльності педагогічних працівників, викладачів, науковців. За матеріалами конференції надруковано програму та збірник наукових праць.

 

Організація експозиції області на Туристичному Форумі «Харків: партнерство в туризмі»

Організація експозиції області на Туристичному Форумі

Мета – створення умов для розвитку туристичної інфраструктури, яка відповідає статусу міста Харкова та міжнародним стандартам у рамках загальної підготовки міста Харкова до проведення матчів Чемпіонату ЄВРО–2012 з футболу.

Результат – залучені громадські організації у галузі сільського туризму, вищі навчальні заклади, які готують кадри для сфери туризму, проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Туристична інфраструктура сучасного міста: основні елементи, принципи створення та функціонування. Досвід іноземних міст-партнерів», проведено виїзний тематичний майстер-клас на базі готельних підприємств м. Харкова.

 

Міжнародний економічний форум у рамках Великого Слобожанського ярмарку

Сприяння ефективному залученню інвестицій в Харківську область

Мета – сприяння ефективному залученню інвестицій в Харківську область, просуванню ідей та інновацій, а також встановлення прямих економічних зв'язків між підприємствами Харківської області та регіонами-партнерами.

Результат – проведені презентації харківських підприємств, що формують експортний потенціал регіону та які зацікавлені у реалізації інноваційних, інвестиційних проектів, кластерних ініціатив, підписані угоди про співробітництво.

 

„Становлення самосвідомості громади”

Дослідження соціальної та політичної ситуації в м. Харкові

Мета – дослідження соціальної та політичної ситуації в м. Харкові.

Результат – визначені основні соціальні потреби населення. Здійснена соціальна допомога громаді у вирішенні питань захисту прав і свобод. Розроблено програми спрямовані на розвиток самосвідомості та політичної культури громади.

 

„Організація та проведення занять з надання фізично-оздоровчої допомоги”

Здійснення фізично-оздоровчої допомоги засобами лікувальної фізичної культури

Мета – здійснення фізично-оздоровчої допомоги засобами лікувальної фізичної культури.

Результат – реалізовано заходи інформування соціально незахищених верств населення щодо можливості отримання спеціалізованої допомоги засобами лікувальної фізичної культури. Організовано проведення занять з лікувальної фізичної культури.

 

„Відродження нації”

Дослідження демографічної ситуації в м. Харкові

Мета – дослідження демографічної ситуації в м. Харкові, соціальна допомога молодим сім’ям і одиноким жінкам.

Результат – досліджено демографічну ситуацію в м. Харкові. Реалізовано інформаційні заходи з питань становища жінок і догляду за дітьми, забезпечення гендерної рівності тощо. Здійснено допомогу молодим сім’ям і одиноким жінкам у вирішенні соціальних потреб з питань влаштування дітей до дитячих закладів.

 
 

„Соціально-оздоровчий центр для батьків та дітей”

соціально-психолого-педагогічна допомога батькам і дітям

Мета - соціально-психолого-педагогічна допомога батькам і дітям, малозабезпеченим сім'ям, одиноким жінкам та іншим особам, які перебувають у кризовому стані з питань виховання соціально-здорових дітей.

Результат - реалізація комплексу методів з цільовим контингентом проекту забезпечило підвищення престижу відповідального батьківства та ролі родинно-виховного середовища в становленні культурно-здорової особистості.

 

"Здорове життя - найвища цінність!"

допомога дітям і молоді в збереженні й зміцненні їхнього здоров’я

Мета – допомога дітям і молоді в збереженні й зміцненні їхнього здоров’я, самовдосконаленні.

Результат – реалізовано комплексну програму для дітей та молоді на основі впровадження сучасних методик/засобів формування світогляду особистості на засадах загально-людських цінностей: культури і здоров’я.

 

„Інформаційне забезпечення - шлях України до Європейського освітнього простору”

Інформаційне забезпечення

Мета - моніторингові дослідження загальної компетентності дітей та молоді, що сьогодні є одним із пріоритетних завдань українського суспільства на шляху до Європейського освітнього простору.

Результат - вперше розроблена сучасна система збору та аналізу інформації загальної компетентності дітей та молоді, які навчаються в загальноосвітніх закладах.

 

Комплексно-цільова програма “Формування культури здоров’я в початковій школі”

Комплексно-цільова програма

Мета – покращення стану здоров’я учнів молодшого шкільного віку, а також організація співробітництва між суб’єктами педагогічного процесу.

Результат – створено умови в системі навчання і виховання, які формують культуру здоров’я та ЗСЖ у школярів, забезпечено  співробітництво між учителями, учнями та батьками.

 

„Виховна система роботи школи з формування культури здоров’я в учнів”

розкриття індивідуальних особливостей та творчого потенціалу школярів

Мета – розкриття індивідуальних особливостей та творчого потенціалу школярів.

Результат – створено умови для реалізації творчості школярів, збереження та зміцнення їхнього здоров’я. Розвиток у дітей: культури, гідності, патріотизму, самосвідомості, а також турботи про здоров’я.

 

Авторська програма факультативного курсу „Культура здоров’я”

Авторська програма факультативного курсу

Мета  комплексна допомога у вирішенні соціально-педагогічних проблем (розвитку, навчання, виховання, оздоровлення дітей), які існують у сучасній школі, а також покращення здоров’я школярів.

Результат – реалізація програми забезпечила покращення складових індивідуального здоров’я учнів: фізичного, психічного, соціального, духовного, а також основних сфер особистості.

 

Авторська програма спецкурсу „Культура здоров’я”

Cприяння збереженню та зміцненню здоров’я школярів під час навчання в школі

Мета  сприяння збереженню та зміцненню здоров’я школярів під час навчання в школі, розвиток їхньої культури здоров’я.

Результат  створено умови для формування особистості через активізацію пізнавальної діяльності, підвищення мотивації до зміцнення здоров’я, що сприяло покрашенню індивідуального здоров’я, становленню культури здоров’я. 

 

 

„Управління культурою здоров’я в школі”

розвиток системи управління в освітньому закладі

Мета – розвиток системи управління в освітньому закладі зі спрямуванням на збереження та зміцнення здоров’я школярів.

Результат – забезпечено функціонування структурних підрозділів за розробленою схемою-алгоритмом, що сприяло формуванню культури здоров’я всіх суб’єктів педагогічного процесу.

 
 

„Школа культури здоров’я – сучасний навчальний заклад”

організація і супровід освітнього процесу спрямованого на формування культури здоров’я школярів

Мета – організація і супровід освітнього процесу спрямованого на формування культури здоров’я школярів.

Результат – упроваджено інноваційні соціально-педагогічні технології, навчально-виховні програми оздоровлення дітей в освітніх закладах. Забезпечено психолого-педагогічна підтримка учнів, консультативна й методична допомога педагогічним працівникам, батькам 

 

Free Joomla! templates by Engine Templates