Діяльність на благо суспільства та покращання життя / Activity to benefit society and improve lives

СТАДНІК Анатолій Володимирович – доктор філософії з медичних наук (PhD), доцент; Директор соціально-психологічного центру ХОГОКЗ; Менеджер з інформаційного забезпечення; доцент кафедри військової підготовки Харківського національного університету внутрішніх справ.

Закінчив Куйбишевський військово-медичний факультет при медичному інституті, спеціальність - лікувальна справа. Військову службу проходив у підрозділах медичного та психологічного забезпечення ЗС, ВВ МВС та НГУ. Під час військової служби отримав бойовий досвід.

Дисертацію захистив за темою "Психопатологічні закономірності формування та принципи терапії невротичних розладів у військовослужбовців бойових підрозділів внутрішніх військ МВС".

Автор понад 80 наукових праць, серед яких: дисертація; монографії; статті у професійних журналах; статті в міжнародних наукових збірках А, В, С; статті в збірниках конференцій, конгресів, симпозіумів; навчальні посібники, авторські програми для студентів закладів вищої освіти.

Має досвід виконання науково-дослідницьких робіт із державною реєстрацією, досвід організації: наукових конференцій, тренінгів, круглих столів, що спрямовані на популяризацію здорового способу життя. З 2018 року член редакційної колегії міжнародного наукового періодичного рецензованого журналу „International Journal of Science Annals” (IJSA).

За службову та науково-педагогічну діяльність нагороджений: державними нагородами (в тому числі відзнакою Президента України), грамотами і подяками.

Free Joomla! templates by Engine Templates