Діяльність на благо суспільства та покращання життя / Activity to benefit society and improve lives

„Організація та проведення занять з надання фізично-оздоровчої допомоги”

Організація та проведення занять з надання фізично-оздоровчої допомоги