Діяльність на благо суспільства та покращання життя / Activity to benefit society and improve lives

Науково-теоретична конференція для студентів і аспірантів „Психологічні засади розвитку особистості в освітньому процесі”

Психологічні засади розвитку особистості в освітньому процесі